گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید

آینده، امروز است

آموزش

Amoozeshحوزه­ های فعالیت

–  برگزاری دوره­ ها و کارگاه های آموزشی؛

–  تولید و انتشار نشریات و ویژه­ نامه­ های تخصصی در حوزه توسعه صنعتی و فناوری؛

–  انتشار کتب و مقالات مرجع و معتبر؛

–  طراحی محتوایی و برگزاری کنفرانس ­های علمی و صنعتی.

اصول برنامه ریزی آموزشی

–  نیازسنجی بر اساس موضوعات روز دنیا و بومی­ سازی آن­ها متناسب با شرایط و ضرورت­ های کشور؛

–  مشارکت با موسسات و سازمان ­های پیشرو بین ­المللی؛

–  تاکید بر ارائه موردکاوی ها و تجربیات بومی در طراحی برنامه ها؛

–  استفاده از اساتید و صاحب نظران مجرب داخلی و خارجی؛

–  ارائه گواهینامه ­های معتبر از سازمان­های داخلی و خارجی؛

–  تاکید بر اثربخشی برنامه ها در بخش طراحی و اجرا.

عناوین دوره های آموزشی

–  برنامه­ ریزی و مدیریت سازمانی

–  دوره برنامه ­ریزی استراتژیک در سازمان­ های غیرانتفاعی

–  دوره برنامه­ ریزی استراتژیک در سازمان­های انتفاعی

–  دوره برنامه­ ریزی استراتژیک در موسسات و پژوهشکده­ های تحقیقاتی

–  دوره برنامه­ ریزی استراتژیک در شهرداری­ ها

–  دوره برنامه­ ریزی استراتژیک در بیمارستان­ ها و مراکز درمانی

–  دوره برنامه­ ریزی استراتژیک در بانک­ ها و موسسات مالی اعتباری

–  دوره برنامه ­ریزی استراتژیک در شرکت­ های دارویی

–  دوره برنامه­ ریزی استراتژیک در شرکت­ های صنایع غذایی

–  دوره برنامه ­ریزی استراتژیک در سازمان­ های فرهنگی

–  دوره برنامه ­ریزی استراتژیک در سازمان­ های توسعه­ ای (Developer)

–  دوره برنامه­ ریزی استراتژیک در سازمان­ های پروژه محور

–  دوره برنامه­ ریزی استراتژیک در دانشگاه ­ها

–  دوره برنامه ­ریزی استراتژیک در روابط عمومی­ ها و واحدهای ارتباط با مشتریان

–  دوره برنامه­ ریزی استراتژیک در هلدینگ­ ها

–  دوره برنامه­ ریزی استراتژیک در انجمن­ ها و تشکل ­های صنفی

— برنامه­ ریزی و مدیریت تکنولوژی

–  دوره مقدماتی مدیریت و منابع استراتژیک تکنولوژی

–  دوره جامع مدیریت استراتژیک تکنولوژی

–  دوره مبانی تدوین نقشه راه توسعه تکنولوژی

–  دوره جامع استراتژی­ های توسعه بازار تکنولوژی

–  دوره جامع آینده­ پژوهی تکنولوژی

— سیاست­ گذاری توسعه صنعتی

–  دوره مبای سیاست­ گذاری توسعه صنعتی

–  دوره آشنایی با خوشه ­های صنعتی و مدل­ های توسعه خوشه ­ها

–  دوره مقدماتی تحلیل زنجیره ارزش صنعت

–  دوره جامع سیاست­گذاری نمایشگاه­ های تجاری و صنعتی

— مدیریت انرژی

– دوره مقدماتی آموزش نرم افزار WindPRO (با ارائه مدرک معتبر شرکت بین المللی EMD دانمارک)

–  دوره پیشرفته آموزش نرم افزار WindPRO (با ارائه مدرک معتبر شرکت بین المللی EMD دانمارک)

–  دوره مقدماتی آموزش نرم افزار WindPRO به همراه کارگاه عملی مورد کاوی یک مزرعه بادی در ایران

–  دوره آموزشی نرم افزار Ret Screen (نرم افزار تحلیلی فنی و اقتصادی منابع انرژی)