گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید

آینده، امروز است

برنامه ریزی استراتژیک سازمانی

Barnameh rizi Strategic Sazmaniدر ساليان اخير، دلايل متعددي باعث شده تا مديران به فراست دريابند که برنامه‌ريزي به شکل سنتي ديگر قادر به حل مشکلات آنها نخواهد بود. از اين رو بهره‌گيري از برنامه‌ريزي استراتژیي به‌عنوان يک ضرورت در دولت ها، سازمان ها و جوامع مطرح شده است.

نكته حائز اهميت در برنامه­ ريزي در سطح سازمان‌هاي دولتي، توجه به جايگاه و نقش عوامل خارجي تاثيرگذار بر فرآيند برنامه ­ريزي است. چرا كه اين سازمان‌ها به دليل ماهيت مأموريتي خود، ناگزير از تعامل (تاثيرگذاري و تاثيرپذيري) با محيط خارج از حوزه عملكردي خود هستند كه اين موضوع، علاوه بر اين كه شناخت دقيق طيف گسترده ­اي از حوزه ­هاي تاثيرگذار (و نيز تاثيرپذير) از جمله در حيطه‌هاي حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، سياسي، تكنولوژيكي و … را در سطح ملي و بين المللي ايجاب مي­ نمايد، مجموعه وسيعي از ذينفعان، شامل مردم، دولت، نهادهاي قانون‌گذاري و کليه سازمان­هاي همجوار را با انتظارات مختلف براي سازمان تعريف مي­كند. از همين‌رو برنامه­ ريزي در اين سازمان ها بايد به گونه­ اي باشد تا مأموریت سازمان محقق گردد.

از سوی دیگر، در سازمان‌های خصوصی، یکی از جاذبه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک رسیدن به سود بیشتر برای سازمان است. با توجه به تصمیمات سازمانی و بزرگ شدن سازمان‌ها لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با مسائل بیشتر از گذشته احساس می‌شود. پایه این نوع برنامه‌ریزی، میزان درک مدیران از شرکت‌های رقیب، بازارها، قیمت‌ها، توزیع کنندگان، دولت‌ها و تمام کسانی است که به نوعی با آن سازمان در ارتباط هستند که این مهم تعیین کننده موقعیت سازمان می‌باشد. برای انجام برنامه‌ریزی استراتژیک سازمانی، به طور کلی گام‌های زیر انجام می‌شود:

  1. تدوين بيانيه مأموريت

  2. تحليل محيط داخل و خارج

  3. تدوين بيانيه چشم انداز

  4. اخذ نظرات خبرگان و ذینفعان

  5. تعیین واحدهای استراتژیک

  6. تدوين استراتژي‌هاي سطح سازماني

  7. تدوين استراتژي‌هاي سطح واحد‌هاي استراتژيک

  8. تدوين استراتژي‌هاي سطح وظيفه اي

  9. تدوين برنامه عملياتي

  10. تدوين نقشه راه عمليات