گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید

آینده، امروز است

دوره های برگزار شده

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

جستجوی مزیت رقابتی در زنجیره ارزش جهانی صنعت: مفاهیم و تکنیک‌ها؛

zamanianامروزه تولید و مصرف محصولات به ویژه محصولات با فناوری بالا، اغلب با فاصله جغرافیایی زیاد از هم صورت می‌گیرد که این موضوع ضمن فراهم نمودن امکان تقسیم و پراکنده شدن فعالیت‌ها بین شرکت‌های مستقر در مناطق جغرافیایی مختلف جهان، سبب توجه بیشتر بنگاه‌ها به حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی شده است. به طور کلی زنجیره ارزش، زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می‌شود. در کنار رویکردهای قائل به تولید کالاهای استاندارد با پایین‌ترین قیمت، رویکردی معطوف به نوآوری نیز وجود دارد که بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌توانند برای حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی از آن بهره گیرند.

رویکرد دوم، اگرچه مستلزم صرف هزینه‌های بیشتر جهت بهبود فرایندها و محصولات از طریق نوآوری است، ولی شرایط حضور مستمر و همچنین خلق ارزش افزوده بیشتر را برای این بنگاه‌ها فراهم می‌سازد. افزایش رقابت‌پذیری از طریق اتخاذ این رویکرد مستلزم شناخت زنجیره ارزش صنعت مورد فعالیت و همچنین توانمندی بنگاه برای تحلیل حلقه‌های مختلف آن در سه بعد بازیگران زنجیره، ارتباطات میان آن‌ها و محیط رقابت است. این موضوع می‌تواند به ویژه برای بنگاه‌های با فناوری بالا، جهت ورود به زنجیره ارزش جهانی و ارتقا در آن مفید واقع شود. سخنران و مدرس این کارگاه، دکتر مصطفی زمانیان، عضو هیأت مدیره شرکت مشاوران مدیریت عمید، می‌باشد. ایشان علاوه بر اینکه مدیر یکی از گروه‌های اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری هستند، سابقه فعالیت به عنوان فعالیت به عنوان مدیر تیم‌های مطالعات فناوری و مدیر پروژه در پروژه‌های تدوین سندهای راهبردی حوزه‌های مختلف فناوری از قبیل انرژی‌های تجدیدپذیر، محیط زیست و … را دارا می‌باشند.
[su_button url=”http://admc.ir/wpsite/wp-content/uploads/2017/03/Zanjire-arzash-jahani-sanat.pdf” target=”blank” style=”glass” size=”2″]فایل ضمیمه[/su_button]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

کارگاه آموزشی طراحی نظام مدیریت توسعه فناوری

brochure_template_b_outerمدیریت موفق نظام توسعه یک فناوری برای دستیابی به تعادل میان بازار و رشد فناوری، نیازمند شناخت دقیق ساختار این نظام و کارکردهای آن می باشد. ایجاد جریان مناسب به منظور شناخت این نظام، روابط بین اجزاء آن و محیط داخلی و خارجی، تاثیر به سزایی بر تعیین استراتژی‌های مناسب در جهت رفع موانع و محدودیت های موجود برای توسعه آن فناوری خواهد داشت. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی با ساختار نظام ملی به منظور مدیریت و پشتیبانی از یک فناوری، اطمینان از برنامه توسعه همه جانبه و تعیین برنامه ها و اقدامات لازم به منظور توسعه آن فناوری می باشد. بدین منظور ابتدا، کارکردهای نظام توسعه‌ای شامل نهادهای فرابخشی، ارائه کنندگان خدمت و زنجیره بازیگران صنعت معرفی شده و هر بخش و روابط بین آنها و محیط، در زمینه فعالیت فناوری مورد نیاز مورد تحلیل قرار گرفته و محدودیت های موجود در این ساختار برای توسعه فناوری مورد نظر تعیین میگردند. سپس چهارچوب لازم به منظور استقرار نظام مدیریت توسعه فناوری مورد نظر، در قالب فعالیت های گروهی، شناسایی و تعیین خواهند شد.

 

[su_button url=”http://admc.ir/wpsite/wp-content/uploads/2017/03/Nezam-Modiriat-Toseae-Fanavari.pdf” target=”blank” style=”glass” size=”2″]فایل ضمیمه[/su_button]

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]