گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید

آینده، امروز است

ماموریت ما

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید

تجربه چندین سال فعالیت پژوهشی در حوزه های مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، ما را بر این حقیقت رهنمون ساخت که یکی از خلا های جدی و موانع توسعه در کشور، نه صرفا ضعف در برنامه ها و راهبردهای نهادهای سیاستگذار، بلکه عدم توانمندی سایر ارکان و بازیگران نظام توسعه، به ویژه نهادهای متولی امر تسهیل گری و ارائه خدمات توسعه ای در کشور است. آن چنان که وجود حلقه های ضعیف، ناکارآمد و در برخی موارد، مفقوده در زنجیره مدیریت توسعه، عملا موفقیت برنامه ها و راهبردهای مد نظر را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که تجربیات موفق بین المللی نشان می دهد که این طیف از بازیگران، نقش بسیار مهم و کلیدی را در پیشبرد برنامه های توسعه ملی در کشورها بر عهده دارند.

 

ماموریت ما

مشارکت در طراحی و نهادینه سازی الگوی علمی، بومی کارآمد در مهندسی نظام توسعه کشور از طریق ارتقای ظرفیت بخش سیاست پژوهی و مشاوره مدیریت در کشور

ارزش های بنیادین

  • تکیه بر اصل بنیادین آموزش و انتقال دانش حاصل از اجرای پروژه ها به کلیه ذی نفعان
  • تعامل حداکثری با کارفرمایان در مسیر اجرای پروژه ها
  • امانتداری و حفظ حقوق معنوی و اطلاعات کارفرمایان
  • روز آمد سازی حداکثری دانش مدیریت و سیاست پژوهی در گروه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]