Number 9_1

نشریه توسعه فناوری خودروهای هیبرید – شماره نه

  • سخن سردبیر
  • تازه های فناوری
  • گفتگو

سازمانی برای انرژي های نو

  • اطلاعات بازوی مجازی تعالی بازار

شرایط کسب و کار در دنیای امروز؛ مسائل و چالش های جدید و گاه ناشناخته ای را برای شرکت ها، سازمان ها و بالطبع مدیرانشان ایجاد کرده است که ادامه راه را برای آنها دشوارتر می کند…

  • توسعه حمل و نقل پاک زیر ساخت توسعه اقتصادی پایدار

ابتکار تحقیقاتی خودرو پاک، یک تلاش دولتی-مردمی است برای تولید اتومبیل هایی با بازده بیشتر از نظر سوختی و…

  • استراتژی های کنترل خودروهای هیبرید موازی
  • زمانبندی برای افزایش بازده
  • روش کار با شبیه ساز ADVISOR
  • پراید میکروهیبرید
  • هوندا کمک هیبرید