Number 11_1

نشریه توسعه فناوری خودروهای هیبرید – شماره یازده

 • سخن سردبیر
 • تازه های فناوری
 • گفت و گو

بستر سازی برای تغییر ذائقه

 • هیبرید، توسعه صنعت خودرو و حمل ونقل عمومی

برنامه هفتم توسعه پژوهش و فناوری، اصلی ترین ابزار اتحادیه اروپا برای پوشش مالی و بودجه ای پژوهش های قاره سبز شناخته می شود.

 • شبکه خودروهای الکتریکی

در سال ۲۰۰۳ صنعت خودروهای الکتریکی در ایالات متحده رسما به بن بست رسید و حمایت های دولتی و صنعتی از خودروهای پلاگ – این نزولی جدی را تجربه کرد.

 • انجمن خودروی الکتریکی، گامی به سوی توسعه
 • سهم خودروهای پاک از نوآوری در سال ۲۰۱۰
 • راهی تمیز و قطعی برای آینده
 • بهینه سازی موتورهای دیزلی
 • بنزین یا گازوئیل؟
 • سورانای هیبریدی
 • Hybrid-4 3008 حاصل سال ها تجربه پژو-سیتروئن