عضویت عمید در شبکه جهانی فناوری اقلیم

عضویت عمید در شبکه جهانی فناوری اقلیم

عضویت عمید در شبکه جهانی فناوری اقلیم ، تنها عضو ایرانی فعال در حوزه‌های کلان سیاستگذاری

عضویت گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید در شبکه جهانی فناوری اقلیم

«مرکز و شبکه فناوری اقلیم» (Climate Technology Center and Network یا به اختصار (CTCN، وابسته به برنامه محیط زیست ملل متحد (United Nations Environment Program یا به اختصار UNEP) و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (The United Nations Industrial Development Organization یا به اختصار UNIDO) است.

این شبکه که متشکل از یک مرکز واقع در شهر کپنهاگ دانمارک و یک شبکه جهانی متشکل از متخصصان حوزه تغییرات اقلیم است برای کشورهای در حال توسعه و بنا بر درخواست ایشان راه حلهای فناورانه، ظرفیت‌سازی و مشاوره در حوزه سیاست‌گذاری، قوانین و چارچوبهای تنظیمگری متناسب با نیاز این کشورها فراهم می‌آورد.

در حال حاضر «شرکت مشاوران مدیریت توسعه عمید» تنها شرکت مشاوره ایرانی فعال در حوزه‌های کلان سیاست‌گذاری است که به عضویت این شبکه درآمده است. علاوه بر این شرکت، دو نهاد ایرانی دیگر نیز عضو شبکه فناوری اقلیم می‌باشند؛ «شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک» و «موسسه آموزش عالی خاوران».

گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید