محرم

Moharam

*هر دم به گوش می رسد آوای زنگ قافله*
*این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله*
**حلول ماه محرم ، ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه تسلیت باد**