گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید

آینده، امروز است

همکاران ما

[vc_row css=”.vc_custom_1463584631102{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4238″ img_size=”200×300″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_circle_2″ css_animation=”left-to-right” css=”.vc_custom_1489231563231{background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-radius: 10px !important;}” title=”محمد رسولی”][vc_column_text css_animation=”left-to-right”]مقطع دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی[/vc_column_text][mgt_button_wp button_style=”borderedgrey” hover_effect=”icon-wobble-horizontal” button_link=”url:http%3A%2F%2Fadmc.ir%2Fwpsite%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25af-%25d8%25b1%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c|title:%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84||” button_icon=”arrow-right” button_icon_position=”right” button_display=”newline” button_size=”small” text_size=”small” text_tranform=”uppercase” button_align=”left” button_top_margin=”enable” css_animation=”left-to-right”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4212″ img_size=”200×300″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_circle_2″ css_animation=”top-to-bottom” title=”محمد سنگل زاده”][vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]

مقطع دکتری: مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی، گرایش پیشرفته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

[/vc_column_text][mgt_button_wp button_style=”borderedgrey” hover_effect=”icon-buzz-out” button_link=”url:http%3A%2F%2Fadmc.ir%2Fwpsite%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25af-%25d8%25b3%25d9%2586%25da%25af%25d9%2584-%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587|title:%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84||” button_icon=”arrow-right” button_icon_position=”right” button_display=”newline” button_size=”small” text_size=”small” text_tranform=”uppercase” button_align=”left” button_top_margin=”enable” css_animation=”left-to-right”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4402″ img_size=”200×300″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_circle_2″ css_animation=”appear” title=”شایان جاوید میلانی”][vc_column_text]مقطع کارشناسی ارشد: مدیریت تکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

مقطع کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مازندران[/vc_column_text][mgt_button_wp button_style=”borderedgrey” hover_effect=”icon-wobble-horizontal” button_link=”url:http%3A%2F%2Fadmc.ir%2Fwpsite%2F%25d8%25b4%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c|title:%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84||” button_icon=”arrow-right” button_icon_position=”right” button_display=”newline” button_size=”small” text_size=”small” text_tranform=”uppercase” button_align=”left” button_top_margin=”enable” css_animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1463584639327{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4204″ img_size=”250×300″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_circle_2″ css_animation=”top-to-bottom” title=”زهرا چناری”][vc_column_text css_animation=”left-to-right”]

 مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران

مقطع کارشناسی: مهندسی شیمی( صنایع غذایی)، دانشگاه آزاد-واحد شهر قدس

 

[/vc_column_text][mgt_button_wp button_style=”borderedgrey” hover_effect=”icon-wobble-horizontal” button_link=”url:http%3A%2F%2Fadmc.ir%2Fwpsite%2F%25d8%25b2%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25a7-%25da%2586%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c|title:%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84||” button_icon=”arrow-right” button_icon_position=”right” button_display=”newline” button_size=”small” text_size=”small” text_tranform=”uppercase” button_align=”left” button_top_margin=”enable” css_animation=”bottom-to-top”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4200″ img_size=”250×300″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_circle_2″ css_animation=”top-to-bottom” title=”زهرا وظیفه”][vc_column_text css_animation=”left-to-right”]

 مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مقطع کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا (س)

 

[/vc_column_text][mgt_button_wp button_style=”borderedgrey” hover_effect=”icon-wobble-horizontal” button_link=”url:http%3A%2F%2Fadmc.ir%2Fwpsite%2F%25d8%25b2%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d9%2588%25d8%25b8%25db%258c%25d9%2581%25d9%2587|title:%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84||” button_icon=”arrow-right” button_icon_position=”right” button_display=”newline” button_size=”small” text_size=”small” text_tranform=”uppercase” button_align=”left” button_top_margin=”enable” css_animation=”bottom-to-top”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4205″ img_size=” 250×300″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_circle_2″ css_animation=”appear” title=”میترا کرمی زرندی”][vc_column_text]مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

مقطع کارشناسی: مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 [/vc_column_text][mgt_button_wp button_style=”borderedgrey” hover_effect=”icon-wobble-horizontal” button_link=”url:http%3A%2F%2Fadmc.ir%2Fwpsite%2F%25d9%2585%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b2%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25af%25db%258c|title:%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84||” button_icon=”arrow-right” button_icon_position=”right” button_display=”newline” button_size=”small” text_size=”small” text_tranform=”uppercase” button_align=”left” button_top_margin=”enable” css_animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”4012″ img_size=”250×300″ alignment=”center” style=”vc_box_circle_2″ title=”نادیا میرالی”][vc_column_text]مقطع کارشناسی:  صنایع شیمیایی، دانشگاه شهید رجایی تهران

 

 [/vc_column_text][mgt_button_wp button_style=”borderedgrey” hover_effect=”icon-wobble-horizontal” button_link=”url:http%3A%2F%2Fadmc.ir%2Fwpsite%2F%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c%25d8%25a7-%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2584%25db%258c|title:%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84||” button_icon=”arrow-right” button_icon_position=”right” button_display=”newline” button_size=”small” text_size=”small” text_tranform=”uppercase” button_align=”left” button_top_margin=”enable”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”4012″ img_size=”250×300″ alignment=”center” style=”vc_box_circle_2″ title=”مژده ناطقی”][vc_column_text]مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، گرایش صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

مقطع کارشناسی: مهندسی صنایع، گرایش تحلیل سیستم ها ، دانشگاه علم و فرهنگ (غیرانتفاعی)

 [/vc_column_text][mgt_button_wp button_style=”borderedgrey” hover_effect=”icon-wobble-horizontal” button_link=”url:http%3A%2F%2Fadmc.ir%2Fwpsite%2F%25d9%2585%25da%2598%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2582%25db%258c-2|title:%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84||” button_icon=”arrow-right” button_icon_position=”right” button_display=”newline” button_size=”small” text_size=”small” text_tranform=”uppercase” button_align=”left” button_top_margin=”enable”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]