عضویت عمید در شبکه جهانی فناوری اقلیم

عضویت عمید در شبکه جهانی فناوری اقلیم ، تنها عضو ایرانی فعال در حوزه‌های کلان سیاستگذاری

ادامه مطلب